Aktualności


NOWA funkcjonalność w Portalu Informacyjnym – zmiana urlopu wypoczynkowego

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że po 3 miesiącach pilotażowego wdrożenia w kilku wybranych jednostkach organizacyjnych – od dnia 1 maja 2022 roku udostępniona zostanie dla wszystkich Państwa – nowa funkcjonalność w Portalu Informacyjnym – aplikacja workflow – zmiana urlopu wypoczynkowego. Wnioskowanie i zmiana urlopu wypoczynkowego odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w § 28 Regulaminu pracy UJ CM. Zachęcam do zapoznania się z INSTRUKCJĄ oraz zapraszam do korzystania z nowego rozwiązania. Sekcja Sapiens […]

KONCERT z okazji Święta UJ

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 14 maja 2022 roku (sobota) o godz. 18.00  odbędzie się Koncert z okazji Święta Uniwersytetu Jagiellońskiego w Auditorium Maximum UJ ul. Krupnicza 33. Bilety z 50% dofinansowaniem dla pracowników Collegium Medicum  do nabycia w Zespole ds. Socjalnych DSO. KONCERT w wykonaniu Zespołu Opery Krakowskiej Serdecznie zapraszamy! Zespół ds. Socjalnych ul. św. Anny 12 p.23 31-008 Kraków tel. (12) 422-14-58; (12) 37-04-335; zss@cm-uj.krakow.pl

ZNIESIENIE KWARANTANNY DLA OSÓB “Z KONTAKTU” Z COVID-19

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że od 11 lutego 2022 r. została zniesiona kwarantanna dla osób “z kontaktu” z Covid-19, wskazywana na podstawie wywiadu epidemicznego w miejscach pracy. Równocześnie informuję, iż od ww. dnia nie stosuje się wytycznych wskazanych w Komunikacie nr 30 Prorektora ds. Collegium Medicum z 22 listopada 2021 roku w sprawie: obowiązku zgłoszenia wystąpienia zachorowania wywołanego wirusem SARS-Cov-2 (z pózn. zm.).   Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie […]

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN PODATKOWYCH W ZAKRESIE STOSOWANIA tzw. “POLSKIEGO ŁADU”

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, iż UJ CM rozpocznie naliczanie zaliczek PIT zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 roku , które stanowi, że wysokość zaliczek – u pracowników czy zleceniobiorców osiągających miesięczny przychód do 12 800 zł brutto, powinna być pobierana w wysokości nie wyższej niż kwota zaliczki obliczanej na zasadach obowiązujących na dzień 31 grudnia 2021 r. Oznacza to, iż miesięczne zaliczki na PIT mogą być pobierane w wysokości mniejszej niż wynikałoby to z zasad […]

POROZUMIENIE W SPRAWIE ZWIĘKSZENIA WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW UJ CM

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że w dniu 9 lutego 2022 roku  podpisane zostało porozumienie pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim – Collegium Medicum, reprezentowanym przez Prorektora ds. Collegium Medicum prof. dr hab. Tomasza Grodzickiego, a zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w UJ CM, tj. Międzyzakładową Komisją NSZZ „Solidarność” UJCM, SU i UKS oraz Związkiem Zawodowym Pracowników UJCM i Uniwersyteckich Podmiotów Leczniczych, w sprawie zwiększenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum. W ślad za korespondencją Pana […]



Wielkość fontu
Kontrast