Aktualności


Porozumienie w sprawie zasad wykonywania pracy zdalnej w UJ CM

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, iż zgodnie z art. 6720 § 2 Kodeksu pracy w dniu  24 kwietnia 2024 roku Prorektor ds. Collegium Medicum Prof. Tomasz Grodzicki podpisał ze Związkami Zawodowymi działającymi w UJ CM –   Porozumienie w sprawie zasad wykonywania pracy zdalnej w UJ CM. Zapraszam Państwa serdecznie do zapoznania się z treścią Porozumienia.  Uprzejmie informuję, że aktualne Porozumienie obowiązuje do dnia 30.04.2024 roku, bardzo proszę o korzystanie z nowych druków Załączników od 1 […]

Porozumienie w sprawie zwiększenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników UJ CM

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że w dniu 8 marca 2024 roku  podpisane zostało porozumienie pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim – Collegium Medicum, reprezentowanym przez Prorektora ds. Collegium Medicum prof. dr hab. Tomasza Grodzickiego, a zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w UJ CM, tj. Międzyzakładową Komisją NSZZ „Solidarność” UJ CM, SU i UKS,  Związkiem Zawodowym Pracowników UJ CM i Uniwersyteckich Podmiotów Leczniczych oraz  Komisją Międzyzakładową OZZ „Inicjatywa Pracownicza” przy Uniwersytecie Jagiellońskim, w sprawie zwiększenia wynagrodzenia zasadniczego […]

Wdrożenie w UJ CM elektronicznego składania planów urlopowych z dniem 9.01.2024 roku

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 1 Prorektora ds. Collegium Medicum z dnia 8 stycznia 2024 roku – z dniem 9 stycznia 2024 roku wdraża się elektroniczne składanie planów urlopowych w systemie SAP (workflow), za pośrednictwem Portalu Informacyjnego UJ. W okresie 9-31 stycznia br. aplikacja udostępniona będzie pilotażowo dla wskazanych poniżej jednostek organizacyjnych UJ CM: 1) Dział Spraw Osobowych; 2) Dział Nauki; 3) Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego; […]

Uniwersytecki Koncert Noworoczny 14.01.2024

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że w dniu 14 stycznia 2024 roku (niedziela) o godzinie 18.00  w Auditorium Maximum UJ przy ul. Krupniczej 33, odbędzie się:  XV  Uniwersytecki Koncert Noworoczny, w wykonaniu Artystów Opery Krakowskiej, Chóru Akademickiego UJ Camerata Jagellonica, Zespołu Pieśni i Tańca UJ Słowianki oraz Orkiestry Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie.  Bilety dla osób uprawnionych (pracownik UJ CM oraz jeden członek rodziny) w cenie 70,00 zł / za osobę można nabyć […]

Szczepienia przeciwko grypie dla pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w sezonie jesiennym 2023 roku

Szanowni Państwo, w trosce o zdrowie pracowników, w związku ze zbliżającym się okresem jesienno-zimowym i zwiększoną liczbą zachorowań na grypę, zapraszamy pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum do skorzystania ze szczepienia przeciwko grypie organizowanym przez pracodawcę. Wykonawcą usługi obejmującej: kwalifikację do szczepienia, szczepionkę VAXIGRIP TETRA oraz iniekcję – będzie w sezonie jesiennym 2023 roku – PZU Zdrowie S.A.  Pracownicy UJ CM: korzystający z abonamentów medycznych PZU Zdrowie mogą nieodpłatne […]