Aktualności


POROZUMIENIE w sprawie zwiększenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników UJ CM

Szanowni Państwo, z przyjemnością informuję, że w dniu 17 października 2022 roku  podpisane zostało porozumienie pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim – Collegium Medicum, reprezentowanym przez Prorektora ds. Collegium Medicum prof. dr hab. Tomasza Grodzickiego, a zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w UJ CM, tj. Międzyzakładową Komisją NSZZ „Solidarność” UJCM, SU i UKS oraz Związkiem Zawodowym Pracowników UJCM i Uniwersyteckich Podmiotów Leczniczych, w sprawie zwiększenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum. Zapraszam Państwa do zapoznania się […]

REKRUTACJA WEWNĘTRZNA – ZAPRASZAMY!

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, iż otwarta została rekrutacja wewnętrzna na samodzielne administracyjne Stanowisko ds. Ochrony Danych Osobowych CM. Jeżeli bliska jest komuś z Państwa tematyka ochrony danych osobowych – zapraszamy serdecznie do składania aplikacji! DSO / REKRUTACJA Rekrutacja wewnętrzna Specjalista ds. ochrony danych osobowych Z wyrazami szacunku, Katarzyna Rzeszut-Tułacz kierownik DSO CM

Aneks do Porozumienia w sprawie realizacji zadań w jednostkach współpracujących w obszarze dydaktycznym

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że w dniu 22 czerwca 2022 roku  Władze Uniwersytetu Jagiellońskiego i Władze Collegium Medicum zawarły Aneks Nr 1 do  porozumienia w sprawie realizacji zadań w jednostkach współpracujących w obszarze dydaktycznym. Bardzo prosimy o zapoznanie się z porozumieniem  oraz stosowanie dokumentów stanowiących Załączniki każdorazowo w sytuacji nawiązania współpracy w zakresie dydaktyki z jednostkami organizacyjnymi UJ.  Materiały do pobrania znajdziecie Państwo w Bibliotece druków  w sekcji DSO oraz bezpośrednio w drukach do pobrania na stronie dso.cm-uj.krakow.pl  […]

31 lipca 2022 – TERMIN rozliczenia zajęć dydaktycznych 2021/2022

Szanowni Państwo, w związku ze zbliżającym się końcem zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2021/2022, uprzejmie przypominamy i prosimy o terminowe sporządzenie rozliczenia pensum oraz dostarczenie do Działu Spraw Osobowych UJ CM (ul. św. Anny 12, pok. 41) kompletu dokumentów z jednostek organizacyjnych do dnia 31 lipca 2022 r. Szczegółowe zasady rozliczania pensum zostały zawarte w: Zarządzeniu nr 12 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z 16 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium […]

NOWA funkcjonalność w Portalu Informacyjnym – zmiana urlopu wypoczynkowego

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że po 3 miesiącach pilotażowego wdrożenia w kilku wybranych jednostkach organizacyjnych – od dnia 1 maja 2022 roku udostępniona zostanie dla wszystkich Państwa – nowa funkcjonalność w Portalu Informacyjnym – aplikacja workflow – zmiana urlopu wypoczynkowego. Wnioskowanie i zmiana urlopu wypoczynkowego odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w § 28 Regulaminu pracy UJ CM. Zachęcam do zapoznania się z INSTRUKCJĄ oraz zapraszam do korzystania z nowego rozwiązania. Sekcja Sapiens […]