Druki do pobrania

Konkurs – oświadczenia do pobrania
 Porozumienie pomiędzy UJ a UJ CM w sprawie realizacji zadań w jednostkach współpracujących w obszarze dydaktycznym

  Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 

  Kwestionariusz osobowy dla pracownika   

  Rachunek płatniczy 

  Oświadczenie o prawach autorskich dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 

  Oświadczenie o miejscu pracy

  Plan urlopowy 2020

 Formularz oceny Nauczyciela Akademickiego UJ CM dla adiunktów, asystentów

 Formularz oceny Nauczyciela Akademickiego UJ CM dla profesorów, doktorów habilitowanych

 Formularz oceny Nauczyciela Akademickiego UJ CM dla wykładowców, starszych wykładowców

  Pensum dydaktyczne – zmiany po semestrze druk

  Pensum dydaktyczne – zlecenie wypłaty za godziny ponadwymiarowe

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

  Zakres obowiązków – pracownik dydaktyczny

  Zakres obowiązków – pracownik badawczo-dydaktyczny

  Zakres obowiązków – pracownik badawczy

Oświadczenie o zamknięciu placówki z powodu COVID 19

Oświadczenie dla emerytów i rencistów załącznik nr 1 do Regulaminu ZFŚS

Wniosek o przyznanie dofinansowania wypoczynku załącznik nr 5 do Regulaminu ZFŚS

Wniosek o przyznanie zapomogi załącznik nr 7 do Regulaminu ZFŚS

Wniosek o przyznanie pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych załącznik nr 9 (bez poręczycieli)

Druk poręczycieli do wniosku o przyznanie pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych załącznik nr 9 (poręczyciele) 

 

Wielkość fontu
Kontrast