KOMUNIKATY

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od dnia 24 kwietnia br. firma NN Investment Partners zmienia się w Goldman Sachs TFI S.A. Zmiana ta nie ma żadnego wpływu na warunki uczestnictwa oraz zasady funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum.

Zapraszamy do zapoznania się z informacją od instytucji finansowej:
Informacja dla Pracownika
Employee Letter

Z wyrazami szacunku,
Katarzyna Rzeszut-Tułacz
Kierownik DSO CM

 

 

Autozapis do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) w roku 2023 

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że zgodnie z ustawą o pracowniczych planach kapitałowych od dnia 1 marca 2023 roku przestają obowiązywać dotychczas złożone deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Zapis automatyczny do PPK osób w wieku od 18. do ukończenia 55. rż. oznacza, że od 1 marca 2023 r. pracodawca będzie obliczał i pobierał wpłaty na PPK. Ponowny zapis automatyczny dotyczy osób, które złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.
Pracownikom, którzy są uczestnikami PPK, naliczenia składek odbywać się będę bez zmian i bez konieczności składania dodatkowych deklaracji.

Pod koniec lutego 2023 r. pracownikom, którzy złożyli deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, zostanie przekazana drogą mailową „Informacja o wznowieniu dokonywania wpłat do PPK” – przekazanie tej informacji uczestnikowi PPK jest obowiązkiem pracodawcy.

Prosimy o zwrócenie uwagi, że ewentualne ponowienie deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK może zostać złożone najwcześniej w dniu 1 marca 2023 r., a każda deklaracja rezygnacji ma indywidualny kod kreskowy generowany na wprost z sytemu.

Osobom, które w w marcu 2023 roku złożą deklarację o rezygnacji z PPK, naliczone za marzec składki zostaną zwrócone końcem miesiąca.

Nie podlega automatycznemu zapisowi do PPK osoba, która:

  • przed 1 kwietnia 2023 r. skończyła 55 lat i nie złożyła pracodawcy wniosku o zawarcie w jej imieniu umowy o prowadzenie PPK,
  • przed 1 kwietnia 2023 r. skończyła 70 lat (nawet jeśli złoży pracodawcy wniosek o zawarcie w jej imieniu umowy o prowadzenie PPK),
  • od 1 marca 2023 r. ponownie złoży pracodawcy deklarację o rezygnacji z wpłat do PPK.

Wszelkie informacje związane z PPK udzielane są przez pracowników obsługujących program:

  1. bezpośrednio w Dziale Spraw Osobowych UJ CM – ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków pok. 22 (parter)
  2. telefonicznie pod numerem telefonu: (12) 37 04 395
  3. mailowo – ppk.kontakt@cm-uj.krakow.pl
  4. na stronie www.dso.cm-uj.krakow.pl w zakładce PPK.

ZAPRASZAMY PAŃSTWA do zapoznania się z informacjami na stronie DSO/PPK,  materiałami informacyjnymi przygotowanymi przez NN Investment Partners TFI oraz do aktywnego zdobycia potrzebnych informacji podczas realizowanych cyklicznie webinarów prowadzonych przez ekspertów.

Webinary prowadzone w języku polskim – każdy wtorek i czwartek o godz. 10:00PPK auto zapis – webinar z NN Investment Partners TFI 

Stały link MS Teams, webinary będą prowadzone w każdym tygodniu do końca marca 2023r. 

In english – 17.02, 3.03, 17.03, 31.03 at 10 amPPK autoenrollment – online session with NN Investment Partners TFI 

Infomacje na temat autozapisu znajdą Państwo również na stronie: Autozapis 2023 – najczęściej zadawane pytania / mojeppk.pl

Bezpłatne szkolenia z zakresu PPK dostępne na stronie mojeppk.pl:

PPK PREZENTACJA DLA PRACOWNIKOW PL 2023

Z wyrazami szacunku,
Katarzyna Rzeszut-Tułacz
Kierownik DSO CM

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

ARCHIWALNE

Szanowni Państwo,
uprzejmie przypominamy, że wszelkie deklaracje i wnioski dotyczące  uczestnictwa w PPK mogą być przez Państwa składane w dowolnym momencie, jednak ze względów organizacyjnych  – w celu możliwie najbardziej sprawnej realizacji zleceń uprzejmie prosimy o ewentualne Państwa decyzje w okresie do 20. dnia miesiąca.

Z wyrazami szacunku,
Katarzyna Rzeszut-Tułacz
Kierownik DSO CM

 

Szanowni Państwo,
uprzejmie proszę o zapoznanie się z Komunikatem Nr 11 Prorektora ds. Collegium Medicum z dnia 9.03.2021 roku w sprawie: Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).
Załączniki Nr 1-4
Z wyrazami szacunku,
Katarzyna Rzeszut-Tułacz
Kierownik DSO CM

INFORMACJA dot. wyboru NN Investment Partners TFI S.A.

Szanowni Państwo,
z przyjemnością informuję, że od dnia 23 lutego br. odbywać się będą dla Pracowników UJ CM dedykowane spotkania informacyjne dotyczące Pracowniczych Planów Kapitałowych. Eksperci Nationale Nederlanden Investment Partners TFI S.A. przybliżą Państwu specyfikę Programu, jak również udzielą odpowiedzi na wszelkie nurtujące pytania dotyczące oszczędzania w PPK.
SPOTKANIA (ok. 1 h) odbywają się na platformie MS TEAMS w terminach:
    23 lutego 2021 godz. 12.00 (wtorek)
    26 lutego 2021 godz. 9.00 (piątek)
    1 marca 2021 godz. 11.00 (poniedziałek)
    3 marca 2021 godz. 14.00 (środa)
    5 marca 2021 godz. 11.00 (piątek)
    9 marca 2021 godz. 17.00 (wtorek)
    11 marca 2021 godz. 13.00 (czwartek)
    15 marca 2021 godz. 10.00 (poniedziałek)

DOŁĄCZ DO SPOTKANIA

 możliwe również połączenie telefoniczne (tylko dźwięk)
+48 22 295 39 03,,904409548#   Poland, Warsaw
Identyfikator konferencji telefonicznej: 904 409 548#

Zapraszam Państwa serdecznie do wzięcia udziału!
Z wyrazami szacunku,
Katarzyna Rzeszut-Tułacz
Kierownik DSO CM

 

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że w dniu 21 grudnia 2020 roku Prorektor UJ ds. Collegium Medicum – prof. dr hab. Tomasz Grodzicki podpisał umowę o zarządzanie Pracowniczym Planem Kapitałowym.  Instytucją prowadzącą PPK dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum będzie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Nationale Nederlanden Investment Partners, które zostało wyłonione w oparciu o kryteria uwzględniające interes pracowników i zaakceptowane przez organizacje związkowe.  Uczestnictwo w PPK jest dobrowolne, zatem wszyscy Państwo indywidualnie podejmą  decyzje, czy chcą być uczestnikami tego planu.
Aktualnie realizowane są prace wdrożeniowe, natomiast realne przystąpienie do Programu następuje od dnia 1 kwietnia br., co oznacza pierwsze potrącenie składek z wynagrodzenia za miesiąc kwiecień. Uprzejmie proszę Państwa o śledzenie zamieszczanych materiałów, informacji, które publikowane będą dla Państwa na bieżąco w miarę postępu prac wdrożeniowych. 
Do Programu automatycznie zostaną zapisani wszyscy pracownicy w wieku 18-54 lat, o ile nie złożą stosownego wniosku rezygnacji. Natomiast pracownicy, którzy ukończyli już 55. lat a nie ukończyli 70.  i chcą zapisać się do PPK mogą samodzielnie złożyć wniosek o przystąpienie. 
Wszelkie deklaracje będziemy zbierać począwszy od dnia 24 lutego br. 

Z wyrazami szacunku,
Katarzyna Rzeszut-Tułacz
Kierownik DSO CM

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, iż zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych – Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum jako pracodawca przystępuje do PPK od dnia 1 stycznia 2021 roku. Pierwszy kwartał 2021 roku to okres wdrażania systemowego, natomiast pierwsze potrącenie składek nastąpi z wynagrodzenia za miesiąc kwiecień.  
Pracownicze Plany Kapitałowe​ to powszechny i dobrowolny system długoterminowego oszczędzania, dostępny dla wszystkich osób zatrudnionych (umowa o pracę, mianowanie) oraz zleceniobiorców zatrudnionych na podstawie umów zlecenia, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. 
Plan tworzony jest przy jednoczesnym udziale pracowników, pracodawców oraz Państwa, z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu 60. roku życia.

W ramach prac wdrożeniowych będziemy przekazywać Państwu na bieżąco informacje dotyczące tej formy oszczędzania na przyszłą emeryturę. Uczestnictwo w PPK jest dobrowolne, zatem wszyscy Państwo indywidualnie podejmą  decyzję, czy chcą być uczestnikami tego planu. Wierzymy, iż oszczędności zgromadzone w Pracowniczych Planach Kapitałowych przy współpracy z NN IP TFI staną się istotnym źródłem naszych przyszłych emerytur!

Katarzyna Rzeszut-Tułacz
Kierownik DSO CM