KONTAKT

Pracownicy obsługujący Pracownicze Plany Kapitałowe w UJ CM:

mgr inż. Katarzyna Lulek-Ciuś
lic. Magdalena Prochwicz

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
 ppk.kontakt@cm-uj.krakow.pl
telefonicznie pod numerem: (12) 37 04 395  lub 532 408 695
bezpośrednio w Dziale Spraw Osobowych UJ CM – ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków pok. 22 (parter)