PPK_old

TRWAJĄ PRACE WDROŻENIOWE – przygotowujemy dla Państwa materiały informacyjne, formularze deklaracji i rezygnacji, które będziemy zbierać począwszy od dnia 24 lutego br. 

INFORMACJA dotycząca wyboru NN Investment Partners TFI S.A.   
NAJCZĘSTSZE PYTANIA

 

Szanowni Państwo,
z przyjemnością informuję, że od dnia 23 lutego br. odbywać się będą dla Pracowników UJ CM dedykowane spotkania informacyjne dotyczące Pracowniczych Planów Kapitałowych. Eksperci Nationale Nederlanden Investment Partners TFI S.A. przybliżą Państwu specyfikę Programu, jak również udzielą odpowiedzi na wszelkie nurtujące pytania dotyczące oszczędzania w PPK.
SPOTKANIA (ok. 1 h) odbywają się na platformie MS TEAMS w terminach:
    23 lutego 2021 godz. 12.00 (wtorek)
    26 lutego 2021 godz. 9.00 (piątek)
    1 marca 2021 godz. 11.00 (poniedziałek)
    3 marca 2021 godz. 14.00 (środa)
    5 marca 2021 godz. 11.00 (piątek)
    9 marca 2021 godz. 17.00 (wtorek)
    11 marca 2021 godz. 13.00 (czwartek)
    15 marca 2021 godz. 10.00 (poniedziałek)

DOŁĄCZ DO SPOTKANIA

 możliwe również połączenie telefoniczne (tylko dźwięk)
+48 22 295 39 03,,904409548#   Poland, Warsaw
Identyfikator konferencji telefonicznej: 904 409 548#

Zapraszam Państwa serdecznie do wzięcia udziału!
Z wyrazami szacunku,
Katarzyna Rzeszut-Tułacz
Kierownik DSO CM

 

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że w dniu 21 grudnia 2020 roku Prorektor UJ ds. Collegium Medicum – prof. dr hab. Tomasz Grodzicki podpisał umowę o zarządzanie Pracowniczym Planem Kapitałowym.  Instytucją prowadzącą PPK dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum będzie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Nationale Nederlanden Investment Partners, które zostało wyłonione w oparciu o kryteria uwzględniające interes pracowników i zaakceptowane przez organizacje związkowe.  Z początkiem roku 2021 – pracodawca rozpocznie kampanię informacyjną dotyczącą tej formy oszczędzania na przyszłą emeryturę. Uczestnictwo w PPK jest dobrowolne, zatem wszyscy Państwo indywidualnie podejmą  decyzje, czy chcą być uczestnikami tego planu.
Aktualnie realizowane są prace wdrożeniowe, natomiast realne przystąpienie do Programu następuje od dnia 1 kwietnia br., co oznacza pierwsze potrącenie składek z wynagrodzenia za miesiąc kwiecień. Uprzejmie proszę Państwa o śledzenie zamieszczanych materiałów, informacji, które publikowane będą dla Państwa na bieżąco w miarę postępu prac wdrożeniowych. 
Do Programu automatycznie zostaną zapisani wszyscy pracownicy w wieku 18-55 lat, o ile nie złożą stosownego wniosku rezygnacji. Natomiast pracownicy, którzy ukończyli już 55. rok życia i chcą zapisać się do PPK mogą samodzielnie złożyć wniosek o przystąpienie. 
Wszelkie deklaracje będziemy zbierać począwszy od dnia 24 lutego br

Z wyrazami szacunku,
Katarzyna Rzeszut-Tułacz
Kierownik DSO CM

 

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum jako pracodawca ustawowo przystępuje do PPK od dnia 1 stycznia 2021 roku (pierwsze potrącenie składek kwiecień 2021r.).  Pracownicze Plany Kapitałowe​  to powszechny i dobrowolny system długoterminowego oszczędzania, dostępny dla wszystkich osób zatrudnionych, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Tworzony jest przy jednoczesnym udziale pracodawców oraz Państwa. 

Informacje ogólne o PPK wraz z kalkulatorami znajdą Państwo poniżej:

INFORMATOR

INFORMACJA DLA PRACOWNIKÓW UJ CM