Sekcja ds. Kadr

  

Sekcja ds. Kadr

ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków
dso@cm-uj.krakow.pl
 

Kierownik Sekcji
Z-ca Kierownika Działu Spraw Osobowych

mgr Monika Rzepka
e-mail: monika1.rzepka@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 303,12 422 86 15
tel. komórkowy: 795 545 783
pokój nr 42
 
obsługa jednostek:
 • Dział Spraw Osobowych
 • Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu
 • Katedra Dermatologii
 • Katedra Patomorfologii
 • Stanowisko ds. ochrony danych osobowych  
 • Zakład Ratownictwa Medycznego 
 • Zespół Radców Prawnych CM


mgr Katarzyna Bukowska-Klusek

e-mail: katarzyna.bukowska@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 328, 12 422 86 15
tel. komórkowy: 795 545 782
pokój nr 40
 
obsługa jednostek:

 • III Katedra Chirurgii Ogólnej
 • Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii
 • Katedra Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi
 • Katedra Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej
 • Katedra Gastroenterologii i Hepatologii 
 • Katedra Ginekologii i Położnictwa
 • Katedra Medycyny Sądowej
 • Katedra Psychoterapii
 • Katedra Toksykologii i Chorób Środowiskowych
 • Biblioteka Medyczna
 • Centrum Językowe 
 • Obiekty Dydaktyczne WL
 • Centrum Dydaktyczno-Kongresowe WL
 • Obiekt Dydaktyczno-Administracyjny WL
  
mgr inż. Małgorzata Bień
e-mail: malgorzata.bien@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 303, 12 422 86 15
tel. komórkowy: 795 545 783
fax: 12 37 04 302
pokój nr 42
 
obsługa jednostek:  
 • Dział Inwestycji Remontów i Eksploatacji oraz  Stanowisko ds. Realizacji Inwestycji
 • Dział Kliniczny
 • Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa WNZ
 • Katedra Anatomii
 • Katedra Farmakologii
 • Katedra Hematologii
 • Katedra Immunologii
 • Katedra Neurologii
 • Katedra Okulistyki
 • Katedra Otolaryngologii
  
mgr Aneta Lelas
e-mail: aneta.lelas@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 303, 12 422 86 15
tel. komórkowy: 795 545 783
fax: 12 37 04 302
pokój nr 42
 
obsługa:
sprawozdawczość w zakresie danych dotyczących zatrudnienia pracowników
obsługa jednostek :
 • Centrum Rozwoju Terapii Chorób Cywilizacyjnych i Związanych z Wiekiem
 • Instytut Fizjoterapii WNZ
 • Katedra Fizjologii Wysiłku i Bioenergetyki Mięśni WNZ
 • Katedra Histologii
 • Ośrodek Genomiki Medycznej OMICRON
 • Zakład Elektroradiologii WNZ

mgr Karolina Małysa

e-mail: karolina.malysa@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 328, 12 422 86 15
tel. komórkowy: 795 545 782
fax: 12 37 04 302
pokój nr 40
 
obsługa jednostek:
 • Dział Zamówień Publicznych
 • Dział Zaopatrzenia
 • Centrum Medycyny Cyfrowej i Robotyki
 • Instytut Kardiologii
 • Jagielloński Uniwersytet Trzeciego Wieku
 • Katedra Biochemii Lekarskiej
 • I Katedra Chirurgii Ogólnej
 • Katedra Chorób Zakaźnych 
 • Katedra Fizjologii
 • Katedra Medycyny Rodzinnej
 • Katedra Nefrologii
 • Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego CM
 • Obsługa Administracyjna Organizacji Związkowych UJ CM
 • Ośrodek Komputerowy
 • Pracownia – Zwierzętarnia nr 1
 • Pracownia – Zwierzętarnia nr 2
 • Zakład Bioinformatyki i Telemedycyny
 • Zespół Domów Studenckich
 • Zespół Obiektów Działalności Statutowej – Obiekty Prokocim       

mgr Katarzyna Mysior
e-mail: katarzyna.mysior@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 303, 12 422 86 15
tel. komórkowy: 795 545 783
fax: 12 37 04 302
pokój nr 42
Zespół rekrutacyjno-szkoleniowy
obsługa jednostek:
 • Dział Zarządzania Majątkiem
 • Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej
 • Instytut Zdrowia Publicznego WNZ
 • Katedra Chorób Metabolicznych
 • II Katedra Chorób Wewnętrznych im. Profesora Andrzeja Szczeklika
 • Obiekty WNZ
 • Ośrodek Intensywnej Terapii i Medycyny Okołozabiegowej
 • Zespół Obiektów Działalności Statutowej – Śródmieście 
 • Zakład Reumatologii i Balneologii   

mgr Joanna Sendke
e-mail: joanna.sendke@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 328, 12 37 04 379, 12 422 86 15
tel. komórkowy: 795 545 782
fax: 12 37 04 302
pokój nr 40

obsługa jednostek:

 • II Katedra Chirurgii Ogólnej
 • Klinika Chirurgii Endokrynologicznej
 • Wydział Farmaceutyczny
 • Obiekt Dydaktyczny WF

Teresa Siejka

e-mail: teresa.siejka@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 328, 12 422 86 15
tel. komórkowy: 795 545 782
fax: 12 37 04 302
pokój nr 40

obsługa jednostek:

 • Archiwum UJ- Oddział Akt CM
 • Dział Finansowy i Ewidencji Majątku
 • Dział Księgowości i Rozliczeń
 • Inspektorat BHP
 • Instytut Pediatrii
 • Instytut Stomatologii
 • Katedra Ortopedii
 • Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM
 • Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej


mgr Izabela Szwed

e-mail: izabela.szwed@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 303, 12 422 86 15
tel. komórkowy: 795 545 783
fax: 12 37 04 302
pokój nr 42

obsługa jednostek:

 • Dział Nauki
 • Dział Organizacji i Promocji
 • Dziekanat Wydziału Lekarskiego
 • Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • Katedra Biochemii Klinicznej
 • Katedra Endokrynologii
 • Katedra Historii Medycyny
 • Katedra Mikrobiologii
 • Katedra Onkologii
 • Katedra Patofizjologii
 • Katedra Psychiatrii
 • Katedra Radiologii
 • Katedra Urologii
 • Klinika Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej
 • Klinika Neurochirurgii i Neurotraumatologii
 • Sekcja Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych
 • Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
 • Szkoła Doktorska Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu  

Aneta Szczudło

e-mail: aneta.szczudlo@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 376, 12 422 86 15
fax: 12 37 04 302
pokój nr 38
 • wpływ i wysyłka korespondencji
 
mgr Dorota Maroszek
e-mail: dorota.maroszek@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 376, 12 422 86 15
fax: 12 37 04 302
pokój nr 38
 • sprawy emerytalno-rentowe
 • sprawy dotyczące potwierdzenia zatrudnienia byłych pracowników
 • sprawy dot. wolontariatu
 • legitymacje służbowe nauczycieli akademickich
 • ewidencja list obecności jednostek UJ CM
 • ewidencja składników majątkowych DSO
  
mgr Dominika Kurek
e-mail: dominika.kurek@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 363, 12 422 86 15
pokój nr 41
 
obsługa jednostek w sprawach pensum:
 • Wydziału Farmaceutycznego
 • Wydziału Lekarskiego
 • Wydziału Nauk o Zdrowiu
 • Jednostek Międzywydziałowych


mgr Monika Banduła
e-mail: monika.bandula@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 363, 12 422 86 15
pokój nr 41

obsługa jednostek w sprawach pensum:

 • Wydziału Farmaceutycznego
 • Wydziału Lekarskiego
 • Wydziału Nauk o Zdrowiu
 • Jednostek Międzywydziałowych