Sekcja ds. Płac

Sekcja ds. Płac

ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków
 
 

Kierownik Sekcji
Z-ca Kierownika Działu Spraw Osobowych ds. Płac

mgr Mirosław Buliński
e-mail: miroslaw.bulinski@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 392
fax: 12 422 32 22
pokój nr 13

obsługa jednostek:

 • Instytut Stomatologii
 • Deklaracje rozliczeniowe ZUS
 • Sprawozdawczość płacowa
 
mgr inż. Magdalena Gizicka-Szeleźnik
e-mail: magdalena.gizicka-szeleznik@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 366
fax: 12 422 32 22
pokój nr 13
 
obsługa jednostek:
 • Katedra Biochemii Klinicznej
 • Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii
 • II Katedra Chorób Wewnętrznych
 • Katedra Dermatologii
 • Katedra Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej
 • Katedra Urologii
 • Dom Studencki D przy ul. Racławickiej 9a
 • Dom Studencki A i C przy ul. Badurskiego 13

umowy cywilnoprawne:

 • Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego

 

mgr Barbara Kopciuch-Dąbrowska

e-mail: barbara.kopciuch-dabrowska@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 392
fax: 12 422 32 22
pokój nr 13 
 
obsługa jednostek:
 • Archiwum UJ
 • Dział Nauki
 • Jagielloński Uniwersytet Trzeciego Wieku
 • Katedra Ginekologii i Położnictwa
 • Katedra Histologii
 • Katedra Neurologii
 • Katedra Patofizjologii
 • Katedra Psychiatrii
 • Klinika Neurochirurgii i Neurotraumatologii
 • Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego
 • Obsługa Administracyjna Organizacji Związkowych
 • Ośrodek Genomiki Medycznej – OMICRON
 • Sekcja Ochrony Informacji Niejawnej i Spraw Obronnych

umowy cywilnoprawne:

 • Studia Wieczorowe Wydziału Lekarskiego
 • Eksploatacja

 

mgr Katarzyna Hofman-Kantor
e-mail: katarzyna.hofman-kantor@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 305
fax: 12 422 32 22
pokój nr 14
 
obsługa jednostek:
 • Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
 • Katedra Chemii Organicznej
 • Katedra Farmakodynamiki
 • Katedra Farmakognozji
 • Katedra Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych
 • Katedra Toksykologii
 • Muzeum Farmacji
 • Ogród Roślin Leczniczych
 • Zakład Analityki Biochemicznej
 • Zakład Biochemii Farmaceutycznej
 • Zakład Bromatologii
 • Zakład Dermatologii Doświadczalnej i Kosmetologii
 • Zakład Diagnostyki Medycznej
 • Zakład Farmacji Klinicznej
 • Zakład Farmacji Społecznej
 • Zakład Farmakokinetyki i Farmacji Fizycznej
 • Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej
 • Zakład Biofizyki Farmaceutycznej
 • Zwierzętarnia

umowy cywilnoprawne:

 • Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego


mgr Agnieszka Węgrzyn 

e-mail: agnieszka1.wegrzyn@uj.edu.pl 
tel.: 12 37 04 304
fax: 12 422 32 22
pokój nr 13 

 
obsługa jednostek:
 • Dział Kliniczny
 • Dział Zamówień Publicznych
 • Centrum Dydaktyczno-Kongresowe Wydziału Lekarskiego
 • Centrum Medycyny Cyfrowej i Robotyki
 • I Katedra Chirurgii Ogólnej
 • II Katedra Chirurgii Ogólnej
 • III Katedra Chirurgii Ogólnej
 • Instytut Kardiologii
 • Katedra Mikrobiologii
 • Katedra Patomorfologii
 • Ośrodek Komputerowy

umowy cywilnoprawne:

 • Prace Badawcze
 • Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego
 • Działalność Usługowa
 
mgr Joanna Królas
e-mail: joann.krolas@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 304
fax: 12 422 32 22
pokój nr 13
 
obsługa jednostek:
 • Dział Finansowy i Ewidencji Majątku
 • Dział Księgowości i Rozliczeń
 • Dział Spraw Osobowych
 • Katedra Anatomii
 • Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • Katedra Biochemii Lekarskiej
 • Katedra Farmakologii
 • Klinika Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej
 • Z-ca Kanclerza UJ ds. Collegium Medicum
 • Z-ca Kwestora UJ ds. Collegium Medicum
 • Zakład Dydaktyki Medycznej

umowy cywilnoprawne:

 • Szkoła Medyczna  dla Obcokrajowców

 

lic. Jolanta Mitońska
e-mail: jolanta.mitonska@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 352
fax: 12 422 32 22
pokój nr 14
 
obsługa jednostek:
 • Centrum Językowe UJCM
 • Dział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji
 • Inspektorat BHP
 • Inspektorat Ochrony Przeciwpożarowej
 • Katedra Endokrynologii
 • Katedra Gastroenterologii, Hepatologii i Chorób Zakaźnych
 • Katedra Nefrologii
 • Katedra Onkologii
 • Katedra Ortopedii
 • Katedra Otolaryngologii
 • Katedra Psychoterapii
 • Katedra Radiologii
 • Katedra Toksykologii i Chorób Środowiskowych
 • Obiekt Dydaktyczny Wydziału Farmaceutycznego

umowy cywilnoprawne:

 • Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców

 

lic. Anna Przebinda-Spułowicz
e-mail: anna.przebinda@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 305
fax: 12 422 32 22
pokój nr 14
 
obsługa jednostek:
 • Dział Zaopatrzenia
 • Dział Zarządzania Majątkiem
 • Katedra Botaniki Farmaceutycznej
 • Katedra Chemii Farmaceutycznej
 • katedra Chorób Metabolicznych
 • Katedra Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi
 • Katedra Fizjologii
 • Katedra Hematologii
 • Katedra Historii Medycyny
 • Katedra Immunologii
 • Katedra Technologii Postaci Leku i Biofarmacji
 • Zakład Reumatologii i Balneologii
 • Kancelaria

umowy cywilnoprawne:

 • Studia Wieczorowe Wydziału Lekarskiego
 • Eksploatacja

 

mgr Patrycja Różycka
e-mail: patrycja.rozycka@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 305
fax: 12 422 32 22
pokój nr 14
 
obsługa jednostek:
 • Biblioteka Medyczna
 • Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu
 • Zakład Elektroradiologii WNoZ
 • Instytut Fizjoterapii
 • Instytut Zdrowia Publicznego
 • Zakład Ratownictwa Medycznego
 • Obiekty Dydaktyczne Wydziału Nauk o Zdrowiu
 • Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich
umowy cywilnoprawne:
 • Prace badawcze
 • Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego
 • Działalność Usługowa 

 

mgr inż. Justyna Wejs-Matusiak
e-mail: justyna.wejs-matusiak@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 352
fax: 12 422 32 22
pokój nr 14

obsługa jednostek:

 • Instytut Pediatrii
 • Dział Organizacji i Promocji
 • Dziekanat Wydziału Lekarskiego
 • Katedra Okulistyki
 • Zespół Radców Prawnych
 • Obiekt Dydaktyczno-Administracyjny

umowy cywilnoprawne:

 • Eksploatacja
 • Studia Wieczorowe Wydziału Lekarskiego

 

mgr Agnieszka Węgrzyn
e-mail: agnieszka1.wegrzyn@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 304
fax: 12 422 32 22
pokój nr 13 


mgr Bernadetta Zdziechowicz
e-mail: bernadetta.zdziechowicz@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 366
fax: 12 422 32 22
pokój nr 13

obsługa jednostek:   
 • Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego
 • Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa
 • Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
 • Zakład Bioinformatyki i Telemedycyny
 • Obiekty Dydaktyczne WL
 • Katedra Medycyny Sądowej

umowy cywilnoprawne:

 • Prace Badawcze
 • Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego
 • Działalność Usługowa

 

mgr inż. Katarzyna Lulek-Ciuś
e-mail: katarzyna.lulek-cius@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 395
fax: 12 422 32 22
pokój nr 22
 
obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych
 
 
lic. Magdalena Prochwicz
e-mail: magdalena.prochwicz@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 395
fax: 12 422 32 22
pokój nr 22
 
obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych