Zespół ds. Socjalnych

Zespół ds. Socjalnych

ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków
zss@cm-uj.krakow.pl
pon. – śr., pt. godz. 7:30 – 15:30
czwartek dniem bez przyjmowania stron
 
Kierownik

mgr Maria Łędzka
e-mail: maria.ledzka@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 335, 12 422 14 58
pokój nr 23

 • zgłaszanie i wyrejestrowywanie do ZUS osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia

 

mgr Sylwia Czuchro
e-mail: sylwia.czuchro@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 335, 12 422 14 58
pokój nr 23
 • zapomogi ekonomiczne
 • zapomogi losowe
 • pożyczki remontowe i inwestycyjne
 • świadczenia świąteczne dla pracowników, emerytów i rencistów
 • refundacje za „wczasy pod gruszą” dla pracowników, emerytów i rencistów
 • sprawy związane z obsługą programu MultiSport
 • sprawy związane z obsługą pakietów medycznych

 

mgr inż. Katarzyna Świeży
e-mail: katarzyna.swiezy@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 335, 12 422 14 58
pokój nr 23
 • zapomogi ekonomiczne
 • zapomogi losowe
 • pożyczki remontowe i inwestycyjne
 • świadczenia świąteczne dla pracowników, emerytów i rencistów
 • refundacje za „wczasy pod gruszą” dla pracowników, emerytów i rencistów
 • sprawy związane z obsługą programu MultiSport
 • sprawy związane z obsługą pakietów medycznych