Zespół ds. Wyjazdów Służbowych

Zespół ds. Wyjazdów Służbowych

ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków
tel.: 12 370 43 46
fax: 12 421 46 64
email: zows@cm-uj.krakow.pl
www.zows.cm.uj.edu.pl
 

Kierownik

mgr inż. Magdalena Dróżdż
e-mail: magdalena.czekaj@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 346
fax: 12 42 14 664 

  • Koordynacja pracy Zespołu
  • Obsługa administracyjna wyjazdów zagranicznych
 
mgr Agnieszka Gęsiarz
e-mail: agnieszka.gesiarz@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 356
fax: 12 42 14 664
pokój nr 21
  • Obsługa administracyjna wyjazdów służbowych
  • Obsługa administracyjna wyjazdów zagranicznych
mgr inż. Krystyna Muzyka
e-mail: krystyna.muzyka@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 356
fax: 12 42 14 664
pokój nr 21
  • Obsługa administracyjna wyjazdów służbowych