FORMULARZE

Szanowni Państwo,

przygotowujemy dla Państwa druki, formularze deklaracji i rezygnacji. Wszystkie  dokumenty wstępne zostały Państwu wygenerowane automatycznie oraz rozesłane na skrzynki służbowe w domenie uj.edu.pl Każdy z Państwa podejmie indywidulanie decyzję czy chce być uczestnikiem PPK. Wystarczy tylko podpisać i odesłać wybrany dokument. Odesłane do DSO decyzje staną się podstawą realizacji wszystkich zleceń.
Komunikat Nr 11 Prorektora ds. Collegium Medicum z dnia 9.03.2021 roku w sprawie: Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)
 WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O PROWADZENIE PPK 
 DEKLARACJA O REZYGNACJI Z DOKONYWANIA WPŁAT DO PPK 
 DEKLARACJA W ZAKRESIE DOKONYWANIA WPŁAT DODATKOWYCH DO PPK 
 DEKLARACJA W ZAKRESIE FINANSOWANIA OBNIŻONEJ WPŁATY PODSTAWOWEJ DO PPK 
WNIOSEK OSOBY ZATRUDNIONEJ O PONOWNE DOKONYWANIE WPŁAT DO PPK

Formularze zostały dla Państwa również udostępnione w formie online w Portalu informacyjnym UJ