Ocena okresowa nauczycieli akademickich – 2021

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, iż w dniu 1 października 2021 roku rozpoczyna się ocena okresowa nauczycieli akademickich Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum. W dniu 1 października wszyscy nauczyciele akademiccy otrzymają indywidualne formularze oceny na skrzynki służbowe w domenie uj.edu.pl.  Formularze zostaną w części wygenerowane automatycznie i zasilone danymi będącymi w zasobach systemów informatycznych Uczelni.  Formularz zweryfikowany i uzupełniony przez nauczyciela akademickiego powinien zostać przekazany do Komisji oceniającej właściwej wg miejsca zatrudnienia pracownika w terminie do dnia 15 października 2021 roku.

Zarządzenie Nr 1 Rektora UJ z dnia 4.01.2021 w sprawie okresowych ocen nauczycieli akademickich
Zarządzenie Nr 59 Rektora UJ z dnia 10.06.2021 w sprawie zmiany harmonogramu okresowych ocen
Zarządzenie Nr 95 Rektora UJ z dnia 31.08.2021 w sprawie ustalenia wzorów formularzy oceny okresowej  
Decyzja Nr 17 Prorektora ds. CM z dnia 14.07.2021 w sprawie powołania komisji oceniających na lata 2021-2024 w UJ CM

KOMISJE OCENIAJĄCE UJ CM 
HARMONOGRAM OCEN OKRESOWYCH 
DANE KONTAKTOWE / INFORMACJA 
DANE KONTAKTOWE / INFORMACJA formularze dydaktyczne

Wzór formularza oceny dla pracowników badawczo-dydaktycznych
Wzór formularza oceny dla pracowników badawczych
Wzór formularza oceny dla pracowników dydaktycznych

Przewodnik po ocenie okresowej 2021 – grupa pracowników badawczych
Przewodnik po ocenie okresowej 2021 – grupa pracowników badawczo-dydaktycznych
Przewodnik po ocenie okresowej 2021 – grupa pracowników dydaktycznych