Aktualności


PAKIETY MEDYCZNE dla pracowników UJ CM od dnia 1 lutego 2022 roku

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że w dniu 20 grudnia 2021 roku została podpisana umowa z PZU Zdrowie S.A., na mocy której pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum będą mogli korzystać ze świadczeń zdrowotnych w ramach abonamentu medycznego począwszy od dnia 1 lutego 2022 roku.  Podstawowy pakiet indywidualny finansowany będzie w większości przez pracodawcę, koszt po stronie Pracownika będzie wynosił  20 zł miesięcznie. Szczegółowe informacje dotyczące dostępnych pakietów, zakresu usług świadczonych w ramach […]

ZMIANY PODATKOWE w ramach “Polskiego ładu” od 1 stycznia 2022 roku

Szanowni Państwo, w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (…) w ramach tzw. „Polskiego Ładu”, uprzejmie informujemy o możliwości złożenia nowych oświadczeń zgodnie z art. 32 ust. 2 niniejszej ustawy. Ustawa wprowadza zmiany dotyczące między innymi: Podwyższenia do 30 000 zł kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych (na podstawie złożonego formularza PIT-2, miesięczna kwota wolna […]

Zgłaszanie pracowników z kontaktu z osobą z pozytywnym wynikiem COVID-19

Szanowni Państwo,  uprzejmie informuję, że zgłoszenia pracowników UJ CM mających kontakt z osobą z pozytywnym wynikiem COVID-19  odbywa się zgodnie z procedurą opisaną w Komunikacie Nr 30 Prorektora ds. Collegium Medicum z dnia 22 listopada 2021 roku. Przypominam, że obowiązek  informacyjny względem przełożonego leży po stronie pracownika, następie kierownik jednostki po ustaleniu i analizie  kiedy i z kim zakażony pracownik miał kontakt w ciągu ostatnich 7 dni – przesyła po uzgodnieniu  z Inspektoratem BHP – listę pracowników  “z […]

Dzień 12 listopada 2021 r. – dniem wolnym od pracy w UJ CM

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że zgodnie z Komunikatem nr 28 Prorektora ds. Collegium Medicum z dnia 9.11.2021 roku  – dzień 12 listopada br. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, do odpracowania w listopadzie br. w terminie uzgodnionym z kierownikiem jednostki organizacyjnej. Z wyrazami szacunku, Katarzyna Rzeszut-Tułacz Kierownik DSO CM

1.10.2021 – rozpoczęcie oceny okresowej nauczycieli akademickich UJ CM

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, iż w dniu 1 października 2021 roku rozpoczyna się ocena okresowa nauczycieli akademickich UJ CM. W dniu 1 października wszyscy nauczyciele akademiccy otrzymają indywidualne formularze oceny na skrzynki służbowe w domenie uj.edu.pl.  Formularze zostaną w części wygenerowane automatycznie i zasilone danymi będącymi w zasobach systemów informatycznych Uczelni.  Formularz zweryfikowany i uzupełniony przez nauczyciela akademickiego powinien zostać przekazany do Komisji oceniającej właściwej wg miejsca zatrudnienia pracownika w terminie do dnia […]Wielkość fontu
Kontrast